Björkeboda den 16 juli 2011
En lördagseftermiddag i grönskande natur och i trevligt sällskap.

Dammarna är gjorda av Leufstedts Entrepenad AB.
För intresserade att hyra hos Berit och Olle klicka på Björkeboda här nedan.
Länk