Onslunda
Snön från den
22 november
till och med
den 31 december