Midsommarafton
på Hembygdsgården 2010
och 2011.

Ett arrangemang
av
Byalaget
Hembygdsföreningen
Onslunda IF

2011 tillkom
PRO