Midsommar på hembygdsgården
2016, 2017 och 2018
Ett arrangemang av Byalaget, Hembygdsföreningen,
Onslunda IF och PRO