Midsommar på hembygdsgården
2016, 2017, 2018 och 2019
Ett arrangemang av Byalaget, Hembygdsföreningen,
Onslunda IF och PRO