Foto som
tidigare varit
på OIF:s
hemsida.

Från 2007.