Ale stenar

Från två besök den 25 januari 2007
och 14 november 2009

Glimmingehus

Från två besök den 21 fenruari 2009
och den 25 juli 2011